Novák Katalin vagyok, 2020 októbere óta a magyar kormány családokért felelős tárca nélküli minisztere, 2018 óta országgyűlési képviselő, 2017 óta pedig a Fidesz alelnöke.

Önéletrajzomat az alábbi gombra kattintva olvashatja és töltheti le:

Háromgyermekes családanyaként jól tudom, mekkora gondot jelentenek azok a mindennapinak tűnő, de sokszor nagyon nehezen áthidalható feladatok, amelyeket egy, két vagy akár több gyermek felnevelése, a háztartás napi szintű vezetése jelent, a munkavégzés mellett. Éppen ezért családokért felelős miniszterként elsődleges célomnak tartom azt, hogy az édesanyáknak megadjuk a választás lehetőségét, a szabadságot, hogy maguk dönthessenek arról, hogy mikor szeretnének visszatérni a munka világba, hogy megteremtsük a munka és magánélet közötti egyensúlyt, hogy valós segítséget adjunk a magyar fiatalok és családok élethelyzeteire.

 

Szintén fontos pillérei a családoknak a nagymamák, nagypapák, akik jelentős részt vállalnak unokáik felneveléséből. Ez azonban csak úgy lehetséges, ha időskorunkat is aktívan, jó egészségben tölthetjük el. Nyugodt, méltó és kiszámítható életkörülményeket kell tehát teremtenünk a munkával töltött évek utáni időszakra is.

 

Mindehhez elengedhetetlen volt, hogy a kormány a családok támogatását politikájának középpontjába állítsa. Ma már számos intézkedéssel segítjük a magyar családok boldogulását, mert kollégáimmal együtt, nap mint nap azon dolgozunk, hogy Magyarország valóban családbarát ország legyen.  Ugyancsak kiemelt figyelmet igyekszem fordítani a magyar fiatalokra, Magyarország jövőjének alakítóira, akiket átfogó tehetségprogrammal segítünk céljaik, álmaik elérésében.

Intézkedések

Otthonteremtési program

Önkéntesség

Esélyteremtéssel kapcsolatos feladatok

Kresz- és nyelvvizsga díj visszatérítése

Családvédelmi akcióterv

Idősügy

Diabétesz

Nemzeti Tehetség Program

Nőpolitika

Kapcsolati erőszak és emberkereskedelem

Az elmúlt években számos nagyszabású rendezvényt szerveztünk, melyek célja a családok helyzetének jobb megismerése, a nemzetközi tapasztalatok cseréje, a közös gondolatok, jó gyakorlatok átadása, megosztása.

 

 

Háttérintézmények, akikkel együttműködünk

Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS)

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) 2018-ban, a Családok évében kezdte meg a működését. A család- és népesedéspolitika elméleti hátteréül szolgáló intézet a kormányzat társadalompolitikai törekvéseihez kapcsolódóan, azokat alátámasztó és előkészítő hazai és nemzetközi kutatásokat, elemzéseket végez. Tevékenysége során vizsgálja a családok és a népesedés ügyét szolgáló intézkedések hatásait és eredményeit. Emellett aktívan megjelenik a tudomány világában, számos hazai és nemzetközi szakmai együttműködésben vesz részt. Kutatási, szakpolitikai és statisztikai elemző irodái mellett neveléstudományi és társadalmi csoportokat vizsgáló kutatóközpontokat működtet Budapesten és Debrecenben. A Kopp Mária Intézet, közös KINCS-ként a családok gyarapodásáért, bővüléséért és sokasodásáért, a népesedési problémák megoldásáért és a családbarát szemlélet elterjesztéséért dolgozik, a családok szolgálatában.

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBO)

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBO) a kormányzat családbarát törekvéseivel összhangban a magyar családok szolgálatában végzi európai uniós projektek megvalósítójaként és hazai kezdeményezések kivitelezőjeként feladatait. A CSBO által üzemeltetett csalad.hu portálon széleskörű és hiteles tájékoztatást kínál a gyermekvállalás előtt álló vagy már családos olvasóknak az igénybe vehető támogatásokról, a párkapcsolati problémákkal és a gyermekneveléssel járó kihívásokkal kapcsolatos kérdésekről, miközben szórakoztató, személyes tartalmakat is nyújt gyarapodó olvasótábora számára: családi témákkal foglalkozó blogot és vlogot vezet az oldalon Böjte Csaba testvér mellett Tóth Gabi és a Bárdosi-házaspár is. A családi élet és munkahelyi feladatok könnyebb összehangolásának érdekében kidolgozta és működteti a Családbarát Hely tanúsító védjegyrendszert, mely a munkahelyek és szolgáltatások családbarát megoldásait segíti kimunkálni. A gyermekut.hu weboldal és applikáció a gyermeki fejlődés esetleges problémái, késleltetettsége esetén ad segítséget az érintett szakembereknek és az iskoláskor alatti gyermekek szüleinek. Mindezek mellett a CSBO munkatársai számos szakmai és szülőknek szóló képzéssel, kutatással segítik a családokkal kapcsolatos információk eljuttatását a célcsoportokhoz, a családbarát gondolkozásmód társadalmi elmélyítése érdekében pedig kommunikációs kampányokat, rendezvényeken való kitelepüléseket valósítanak meg. Mindezek mellett a CSBO működteti a kapcsolati erőszak áldozatit segítő Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot (OKIT) is.

Erzsébet Ifjúsági Alap

Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. a 12 és 25 év közötti fiatalokra, az ő segítésükre, társadalmi szerepvállalásuk megerősítésére és a közösségi munka ösztönzésére fókuszál. Mindezekhez célzott programok megvalósításával, illetve a helyi ifjúsági munka, valamint az önkéntes tevékenység összehangolásával, módszertani fejlesztésével járul hozzá. Ezen korosztályra jellemző legfőbb problémák az elhelyezkedési, önálló életkezdési nehézségek, illetve a céltudatos választás hiánya. A szervezet törekszik arra, hogy támogassa a fiatalokat az egyéni fejlődésben, a lehetőségeik felismerésében, kiemelten a pályaválasztást, az önkéntességet, az oktatást, az egészséget és a társadalmi befogadást érintő kérdésekben. Feladatainak elvégzésére a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet ad felhatalmazást, amely alapján az emberi erőforrások minisztere megbízásából az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogram megvalósításában vesz részt. Továbbá megvalósítója az az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 – Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve c. kiemelt projektnek, amely a Család- és ifjúságügyért Felelős Államtitkárság szakmai felügyelete mellett országos szinten nyújt módszertani segítséget az ifjúságügy valamint az önkéntes tevékenységet végző szakmai szereplők részére.

Nemzeti Tehetség Központ

A 2019. október 1-én létrejött Nemzeti Tehetség Központ (NTK) elsődleges feladata a fiatal tehetségek felismerésének segítése és a tehetségek gondozása, emellett közösségépítő és mentoráló szerepet is vállal, kutatásokat végez, szakmai programokat, hazai és Európai Uniós forrásokból finanszírozott projekteket valósít meg. A központ szolgáltatásával eddig több tízezer fiatal tehetség találkozott, számos képzés, program került megvalósításra mind a tehetségek, mind az őket támogató szakemberek részére. Az országban 39 Minősített Tehetséggondozó Műhely működik, közel 150 munkatárs, közöttük pedagógusok, mentorok, képzési szakemberek közreműködésével. A Központ évente több hazai és nemzetközi konferenciát szervez a tehetséggondozás szakmai területén. A Nemzeti Tehetség Program és általában a magyar tehetséggondozás ügyének népszerűsítésében is jelentős szerepet vállal rendezvények, képzések megszervezésével, népszerűsítő kiadványok megjelentetésével.
A Nemzeti Tehetség Központ tevékenységei közül kiemelkedő az EFOP-3.2.1-15 „Tehetségek Magyarországa” projekt, a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző pedagógusok elismerésére létrehozott „Bonis Bona díj”, valamint a világon egyedülálló ösztöndíjprogram, a „Stipendium Peregrinum ösztöndíj”, amely azon kiemelkedő tehetségeknek szól, akik képességeik, tudásuk alapján a világ legrangosabb egyetemeire készülnek felvételizni, és akik vállalják, hogy megszerzett tudásukat tanulmányaikat követően hasznosítani fogják Magyarországon.

Fidesz Alelnök

2017-ben a Fidesz XXVII. tisztújító kongresszusán a párt alelnökének választottak. 2019-ben újabb két évre megerősítettek a küldöttek az alelnöki pozíciómban. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke alelnöki teendőim mellett felkért a Fidesz külügyi titkárává azzal a céllal, hogy összehangoljam és szervezzem a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség nemzetközi tevékenységét.

 

Nemcsak az a célom, hogy a képviselőink munkáját összehangolva a Fidesz nemzetközi kapcsolatait közösen tovább erősítsük, hanem az is, hogy előmozdítsuk a kereszténydemokrata megújulást az európai jobboldalon.

 

A Fidesz-KDNP szövetség az elmúlt két és fél kormányzati ciklus alatt nemzetközi szinten is páratlan sikereket ért el: segítettük az országot kilábalni a gazdasági válságból, kimentettük a családokat a devizacsapdából, közel egymillió munkahelyet hoztunk létre, növeltük a gyermekvállalási kedvet, az EU egyik legdinamikusabban növekvő gazdaságává tettük a magyar gazdaságot és a külföldi liberálisok sorozatos támadásainak ellenállva megvédtük az országot a tömeges illegális bevándorlástól.

 

Ezen politikák és eredmények erőssé tették a Fidesz-KDNP szövetséget idehaza, és van határozott jövőképünk egy erős Európai Unióról is. Ennek megvalósításán dolgozunk és bízunk benne, hogy szövetségeseink is egyre nagyobb számban tudnak megerősödni odahaza, hogy Európában ismét kereszténydemokrata kormányok mutassák az irányt.

Ennek a munkának az operatív egysége a Fidesz Külügyi Titkársága.

 

A Fidesz Külügyi Titkárságának elérhetősége:

 

 

 

Fidesz magyar nyelvű honlapja:

https://fidesz.hu

 

Fidesz angol nyelvű honlapja:

https://fidesz.hu/int

Országgyűlési képviselő

A 2018-as Országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP lista 4. helyéről kerültem be. Megtiszteltetés, hogy a parlamenti munkán keresztül is részt vehetek a közéletben. A törvényhozásban is azt tartom szem előtt, hogy a magyar családokat minden területen kiemelten kezeljék és olyan családtámogatási rendszert építsünk fel, amely hosszútávon garantálja hazánk demográfiai egyensúlyát.

 

Parlamenti munkám és adataim itt érhetőek el.

Tagságaim, szerepvállalásaim

Politikai Hálózat az Értékekért elnöke (PNV)

A Politikai Hálózat az Értékekért egy hat éve alakult nemzetközi politikai szervezet, amelynek számos ország kormányzati, törvényhozási képviselője a tagja. A mérsékelt, de határozott véleményt képviselő szervezet a család vitathatatlan jelentőségét hirdeti, továbbá a házasság, az élet, az emberi méltóság és a vallásszabadság tiszteletét.

Bővebben: https://politicalnetworkforvalues.org/en/

Nemzetközi Demokrata Unió női tagozatának elnöke (IWDU) alelnöke

Az IWDU egy olyan egyesület, amely a nők szerepének előmozdítására törekszik egy globális jobboldali pártcsaládban. A szervezet hasonló értékrendű pártok női tagjaiból áll. Az IWDU lehetőséget kínál női vezetők számára hálózatépítésre, fokozottabb láthatóságra. Célja, hogy a nők bátran vállaljanak szerepet a politikában.

Bővebben: https://www.idu.org/about/women-iwdu/

Nők Magyarországért Klub alapító-elnöke, Nők a Magyar Nemzetért Mozgalom elindítója

Megalakítottuk a Nők Magyarországért Klubot és a Nők a Magyar Nemzetért Mozgalmat. A klub 19, polgári értékrendű alapító tagja a művészet, a sport, a közélet, a diplomácia, a tudomány és a vállalati szféra területéről érkezik. Gondolatainkat, célkitűzéseinket az alábbi nyilatkozatban fogalmaztuk meg.

 

Célkitűzéseink:

 • Nekünk, magyaroknak, nőknek és férfiaknak, a család jelenti azt az alapot, amely biztonságot nyújt a hétköznapok kihívásai és a történelem viharai során. Hitünk szerint dolgozunk azért, hogy a család a jövőben is megőrizze nélkülözhetetlenül fontos szerepét, hiszen az erős és egészséges nemzet biztonságot nyújtó, összetartó családokból áll.
 • Meggyőződésünk, hogy a női lét a hagyományos női feladatokon túl egy életstílus, gondolkodásmód, az élet sajátos, eltagadhatatlan része.
 • Törekszünk nőiségünk szellemi, lelki és érzelmi síkon történő legteljesebb megélésre, e mellett nyíltan kiállunk.
 • Az életet ajándéknak tekintjük, és a természet törvényeivel összhangban, biológiai nemünknek és életkorunknak megfelelően óvjuk és védelmezzük.
 • Felelősek vagyunk azért, hogy felkészült, művelt, értékrendjükben biztos fiatalok alkossák nemzetünket, építsék Hazánk jövőjét.
 • Elhatározásunk, hogy a nők szakmai életben való érvényesülésének támogatása mellett az élet továbbadásának, az anyaságnak páratlan szépségét is hangsúlyozzuk.
 • Célunk, hogy személyes munkánkkal, közös kezdeményezéseinkkel hozzájáruljunk Magyarország és a magyar családok erősödéséhez, biztonságos jövőjéhez.

 

Bővebb információ: https://www.nokmagyarorszagert.hu/

A Magyar Országgyűlésben

Elnök, Magyar – Francia Baráti Csoport, Magyar Országgyűlés

 

További tagság a Magyar Országgyűlésben

 

 • Magyar-Német és Liechtensteini Baráti Tagozat
 • Magyar-Argentin Baráti Csoport
 • Magyar-Brazil Baráti Csoport
 • Magyar-Perui Baráti Csoport
 • Magyar-Chilei Baráti Csoport
 • Magyar-Mexikói Baráti Csoport
 • Magyar-USA Baráti Csoport
 • Magyar-Latin-Amerikai Baráti Tagozat
 • Magyar-Ecuadori Baráti Csoport
 • Magyar-Svácji Baráti Csoport
 • Magyar-Francia Baráti Csoport

Családanya

A munkámban és a magánéletemben is a család áll a fókuszban és leginkább a családomra vagyok a legbüszkébb. Férjemmel, akivel az egyetemi évek alatt ismerkedtünk meg, kezdettől fogva biztosak voltunk abban, hogy nagycsaládot szeretnénk. Jelenleg három csodálatos gyermeket nevelünk – Ádámot, Tamást és Katát-, akikre rettentő büszke vagyok, és akiktől rengeteg erőt és szeretetet kapok.

 

 

A családi köteléket mindig is nagyon erős kapocsnak tartottam, ezt a mintát hoztam magammal a szülői házból is. Ma is alapvetőnek és elengedhetetlennek tartom, hogy tartalmas, minőségi időt tölthessünk el együtt férjemmel és a gyerekekkel, a zsúfolt hétköznapok ellenére jusson hely a közös programoknak, játéknak, beszélgetéseknek. Sokat segít, hogy hat évig otthon tudtam maradni a gyerekekkel, amikor kicsik voltak, ez egy olyan stabil alap, amire jól tudunk építeni. Ez a stabilitás a munkában is sokat segít, de nem szeretnék túl rózsaszín képet festeni, hiszen a mindennapokban mi is megküzdünk a munka-család egyensúly kialakításának nehézségeivel. Szerencsére csodálatos segítőim vannak, elsősorban a férjem személyében.

 

 

Fontosnak tartjuk, hogy egészséges, a múltjukat, hagyományaikat ismerő, ugyanakkor a világra, az újdonságokra nyitott felnőtteket neveljünk a gyerekekből, akik abban a tudatban nőhetnek fel, hogy kellő céltudatossággal, sok munkával és némi szerencsével szinte bármi elérhető. Erőltetni viszont semmit sem szeretnénk, hagyjuk, hogy ők maguk találják meg azt a területet, amiben igazán örömüket lelik, hiszen a választás lehetősége fiatalként nekünk is megadatott. Szüleimhez és bátyámhoz hasonlóan én is lehettem volna orvos, de másmilyen utat választottam. Akkori döntésemet pedig azóta sem bántam meg.

Kedvenc versem

Radnóti Miklós: Nem tudhatom…

(részlet)

 

“Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,nekem szülőhazám itt e lángoktól öleltkis ország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ágas remélem, testem is majd e földbe süpped el.”(…)