Nemzeti Tehetség Program

A Kormány célkitűzései között szerepel a kiemelkedő teljesítményre képes fiatalok megtalálása és célzott segítése annak érdekében, hogy tehetségük kibontakozzon, és a lehető legjobban hasznosuljon. A Magyar Országgyűlés 2008-ban öt párti konszenzussal úgy határozott, hogy egy átfogó nemzeti gazdasági, esélyjavító és társadalomépítési programot hoz létre Nemzeti Tehetség Program néven, amely 20 évre – 2008 és 2028 között – kiemelt feladatokat határozott meg a tehetségsegítésben és a tehetséggondozásban. 

A Nemzeti Tehetség Program alapvető stratégiai célkitűzései: 

  • a tehetséges fiatalok megtalálása, 
  • a tehetséges fiatalok folyamatos segítése és 
  • a tehetség hasznosulásának elősegítése. 

Az alábbi ábra összefoglalóan mutatja be a Nemzeti Tehetség Program fejlesztési területeivel összefüggő részletes célrendszerét:

A Nemzeti Tehetség Program támogatásai kapcsán a főbb eredmények között kiemelhető, hogy 2009 és 2019 között több mint 14 000 projekt esetében született támogatói döntés, a megítélt támogatások összege több mint 21 milliárd forint volt. 

2020-ban – az előző évhez hasonlóan – 3.3 milliárd forint jut a költségvetésben a Nemzeti Tehetség Program pályázataira, amelyek célja a tehetséges fiatalok elérése és támogatása. Évente 300-350 ezer tehetséges fiatal vehet részt tehetsége kibontakoztatását segítő programban. 

14000

Projekt

21

Milliárd forint támogatás

350

ezer támogatott fiatal évente

Biztosítjuk az esélyteremtés, az egyenlő hozzáférés lehetőségét, mert a program keretében célzott pályázatok segítik a halmozottan hátrányos helyzetű, roma vagy fogyatékossággal élő, illetve a különös odafigyelést igénylő fiatalok tehetséggondozását, de prioritást élvez a komplex fejlesztendő járásokban működő vagy a kisebb tanulói létszámmal működő iskolák programjainak támogatása, megoldási alternatívát kínálva az iskolai lemorzsolódásra.

A Nemzeti Tehetség Program közvetlenül nyújtott támogatásai kapcsán kiemelendő a „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj. A 2013-ban alapított és évente átadásra kerülő díj a kiemelkedő tehetséggondozó tevékenységet végző pedagógusok, szakemberek, szervezetek és kiemelkedő programok szakmai elismerésére szolgál. A díjat eddig több mint 900 tehetséggondozó vehette át.

Szintén közvetlenül nyújtott támogatási forma a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj, amely 2015 óta biztosít lehetőséget arra, hogy a program keretében a kiemelkedően tehetséges hazai és határon túli magyar fiatalok az egyéni fejlődésük érdekében közvetlenül ösztöndíj támogatásban részesüljenek. Eddig több mint 3.500 kiemelkedően tehetséges fiatal részesülhetett ösztöndíjban, mely támogatások összege meghaladja az 1,5 milliárd forintot.

Bővebb információk elérhetők az alábbi oldalakon: 

A Nemzeti Tehetség Program hivatalos oldala: www.nemzetitehetsegprogram.hu

A Nemzeti Tehetség Program közösségi oldala: www.facebook.com/1823.hu