Idősügyi és nyugdíjbiztosítási feladatok

A minisztérium, illetve az államtitkárságunk részt vesz az idősek életkörülményeit befolyásoló kormányzati döntések előkészítésében, ellátja a minisztériumnak az idősek helyzetével és a társadalombiztosítási nyugdíjakkal kapcsolatos, más szerv, szervezeti egység feladatkörébe nem tartozó feladatokat.

Idősügyi feladatok

Aktív időskor

A társadalom számára fontos cél, hogy az időskorúak ne veszítsék el önállóságukat, ne szigetelődjenek el, hanem továbbra is a szűkebb-tágabb közösség hasznos tagjának érezzék magukat.

 

A demográfiai idősödés kihívásai a szemünk előtt zajló folyamatokhoz, gyorsan változó helyzethez való folyamatos alkalmazkodást igényelnek: az idősödéssel kapcsolatos hozzáállás felülvizsgálatát, alapvető szemléletváltást és szemléletformálást tesz szükségessé ezen a területen.

 

Szakítani kell azzal a felfogással, amelyben az idősek csupán ellátásra, gondozásra szoruló emberként jelennek meg, holott az egészségben eltöltött várható élettartam-növekedés egyben azt is jelenti, hogy tevékenyen, motiváltan, produktívan is el lehet tölteni a nyugdíjas éveket. Ugyancsak fontos lenne, hogy minél szorosabbak legyenek a családon belüli, az idősek és fiatalabb nemzedékek közötti kapcsolatok, és a kommunikáció javuljon.

 

Ennek megfelelően támogatjuk:

 

  • a generációk közötti kapcsolatok szorosabbra fűzését;
  • a családközpontú társadalom kialakulását, amelyben a különböző generációk és szereplők együttélése és kommunikációja egymás megbecsülésén és tiszteletén alapul;
  • az egymásra odafigyelő és egymást segítő magatartás elismerését; az idősek méltó életminősége érdekében végzett társadalmi szemléletformálást; 
  • az aktivitás minél hosszabban tartó megőrzését.

Országos Gyalogló Idősklub Hálózat (OGYIK)

A hálózat 2017-ben jött létre, kiépítése és fejlesztése Monspart Sarolta egykori tájfutó világbajnok ötlete és mentorálása alapján történik, jelenleg közel 100 gyaloglóklub működik országszerte, amely az időskorúak fizikai, mentális, lelki és szociális jóllétét segíti elő.

 

Jelentkezés: gyaloglo@emmi.gov.hu

Idősbarát Önkormányzat Díj (IBÖD)

az 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM együttes rendelet értelmében az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter az idős emberek gondozásában, életvitelük megkönnyítésében, nyugdíjas éveik tartalommal való megtöltésében, a részükre történő kulturális és szabadidős programok szerevezésében kiemelkedő szerepet vállaló helyi önkormányzatok munkájának, tevékenységének elismerésére Idősbarát Önkormányzat Díjat alapítottak.

Demencia Akcióterv

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának családügyi, szociális és egészségügyi szakterülete által kidolgozás alatt álló Demencia Akcióterv széles körű segítséget és szakszerű megoldásokat kínál majd a demenciával élők és hozzátartozóik számára. Elindult az Akcióterv első körös társadalmi egyeztetése.

Nyugdíjbiztosítási feladatok

Nemzeti feladatok

A szakterület készíti elő a társadalombiztosítási nyugellátási tárgyú jogszabályok szakmai javaslatát, a kétoldalú szociális biztonsági egyezmények nyugdíjszakmai javaslatának kialakításában, illetve egyéb, a nyugdíj-szakpolitika területén felmerülő jogi szabályozás előkészítésében.

Nemzetközi feladatok

A nyugdíjrendszerek európai uniós nyílt koordinációjával és a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával kapcsolatos minisztériumi és egyéb nyugdíj-szakpolitikával, valamint időspolitikával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi feladatokat lát el, szükség esetén képviseli a szakterületet a bizottsági üléseken. Kidolgozza és képviseli a szociális biztonsági egyezmények nyugdíjbiztosítási ágazatot érintő rendelkezéseit. A nyugdíjrendszerekkel, időspolitikával kapcsolatos európai uniós és egyéb nemzetközi szervektől érkező és a kétoldalú kapcsolatokból adódó megkeresésekhez fűződő szakmai feladatokat is ellát.

Hasznos információk: