Balog Zoltán méltatására

Balog Zoltán méltatására

Balog Zoltánban ott a 700 lelkes borsodi falu, Nekézseny otthonossága, a vidéki Magyarország gazdagsága, a templom csöndje és a közélet zaja, a 60 éves bölcsessége, és az örök fiatal tenni akarása.

Balog Zoltánban ott a megfontoltság és a tűz, a műveltség és a tudásszomj, a békesség és az örök elégedetlenség.
Balog Zoltánban ott az evangélium hirdetésének szűnni nem akaró vágya.
Balog Zoltán valódi építő ember. Épített templomot, házat, de leginkább emberekből építkezik, közösségeket épít. Testi-lelki kötőerővel bíró közösségeket, melyeket vezet is csendben, alázattal, megalkuvás nélküli türelemben.
A nekézsenyi gyermekkort, majd a debreceni, budapesti és németországi diákéveket követően maglódi lelkész, később egy évtizeden át a Budapesti Németajkú Református Egyházközség megválasztott lelkipásztora.
Országgyűlési képviselővé választását követően a Parlamentben is az emberi jogok elkötelezett védelmezője. Államtitkárként a hazai cigányság felkarolója, valódi segítője, a Felzárkózási Program elindítója. Hat éven keresztül az Emberi Erőforrások minisztere.
A Polgári Magyarországért Alapítvány elnökeként szorgalmazója a keresztény értékek és a polgári közösségek magyarországi és nemzetközi megerősítésének.
Magánemberként és közszereplőként egyaránt gazdagítója a magyar-német és a magyar-lengyel barátságnak, amiért magas szintű elismerésekben is részesült.
Ötgyermekes édesapaként, nyolcunokás nagyapaként, lelkészként és közéleti emberként is a családbarát Magyarország hiteles zászlóvivője.
Egy élő közösség, a Hold utcai református gyülekezet lelkipásztora, ahonnan teológiai-, lelki és kulturális mágnesként hat a tágabb környezetére.
Elkötelezett életútja annak bizonyítéka, hogy a vértanú miniszterelnökünk példáját követve, koroktól függetlenül érdemes és kell küzdeni a magyar emberek szabadságáért. Balog Zoltán arra kérdésre is segít megtalálnunk a választ, hogy mire adatott ez a szabadság.
Balog Zoltán a közösségből, a közösséggel és a közösségért élő ember. Példa, tanító, nevelő, alkotó, aki által gazdagabb nemzetünk.
Megtisztelő, hogy én is tanulhattam, s tanulhatok tőle, s hogy most méltathatom.
Szeretettel gratulálok neki!
Novák Katalin