A beiktatás napja

Kinevezési okirat átvétele és eskütétel