Mexikói Családügyi Konferencia beszéde

Mexikói Családügyi Konferencia beszéde

Köszönöm, hogy meghívtak erre a konferenciára. Megtisztelő, hogy röviden betekintést adhatok a magyar családpolitikába.
A mexikóiakra szövetségesünkként tekintünk, hiszen az Önök országában is hagyománya van a családnak, a nagycsaládnak, Önök is szeretik a gyerekeket, és tisztelik az időseket.

A mexikói fiatalok többsége is családban képzeli el az életét. Ezzel együtt már Önök sem lehetnek nyugodtak, ha a jövőről gondolkodnak.
Novák Katalin vagyok, családügyi államtitkár, a kormánypárt alelnöke, a magyar országgyűlés mexikói-magyar baráti tagozatának elnöke. 2014-ben lett önálló a családügyi terület, akkor választottuk el a szociálistól, hiszen a családpolitika nem csak a szegény családok támogatásáról szól. Azóta én felelek a kormányon belül ezért a területért.
Azért is vagyok szerencsés helyzetben, mert közvetlenül Orbán Viktor miniszterelnök úrral dolgozhatok, aki nemzetközileg is kiemelkedő támogatója a magyar családoknak. Nem mellesleg öt gyermek édesapja, s hamarosan ötunokás nagypapa lesz. Magam is három gyermek édesanyja vagyok, így tudom, mit jelent a munka-család egyensúly/egyensúlytalanság a hétköznapokon.
Meggyőződésem, hogy korunk leginkább meghatározó kérdése a demográfia. Kik, hányan, hol élnek majd 20, 50, 100 év múlva? Csak ezután jön a kérdés, hogy hogyan élnek majd ezek az emberek?
Magyarország tíz évvel ezelőtt egy bátor döntést hozott. A mi politikai közösségünk az elmúlt tíz évben, amióta nagy többséggel kormányon vagyunk, bebizonyította, hogy a sikeres gazdaságpolitika és családpolitika egyszerre lehetséges. Hiszen a családok támogatása nem egyszerűen kiadás, sokkal inkább befektetés.
(„A mások közé ékelt kis számú magyaroknak a századok múltán talán majd a nyelvét sem lehet fölfedezni” – fogalmazott Johann Gottfried Herder 1791-ben. A magyarság ugyan nem tűnt el, ám a nyugati világ többi országához hasonlóan a csökkenő születésszám továbbra is alapjaiban fenyegeti jövőnket. Sokan arra a következtetésre jutnak, hogy ez a folyamat üdvözlendő, például azért, mert a gyermekvállalás csökkenése egyúttal a személyes szén-dioxid kibocsátást is csökkenti, vagy azért, mert a munkaerő külső pótlásával a nemzetállami kereteket gyengíthetik. Mi nem tartozunk ehhez a táborhoz.)
A magyar családpolitikát nagyon sok helyen támadják Európa nyugati, északi részén. Elsősorban olyan országok vezetői, ahol már lemondtak arról, hogy a fiatalok gyermeket vállaljanak. Elsősorban azok az országok, melyek a bevándorlással kívánnak változtatni demográfiai helyzetükön.
Magyarország, egy 10 milliós ország Közép-Európában. Ahogy a nyugati világ más országaiban, a demográfiai válság nálunk is komoly kihívást jelent: a magyar lakosság 1981 óta folyamatosan csökken, miközben a társadalom alapvetően családcentrikus, a fiatalok házasságban szeretnének élni, és átlagosan két gyermeket szeretnének vállalni életük során. 2010-ben ezért úgy döntöttünk, hogy merünk bátrak lenni, és felvesszük a harcot a demográfiai kihívás ellen. Családbarát országot építünk, amelynek középpontjában a családalapítás előtt álló fiatalok, valamint a már gyermeket nevelő családok kiemelt támogatása, megerősítése áll.
E megközelítés eredményeként egy sajátos magyar modell van kialakulóban. Modell, hiszen nem igen találunk nemzetközi példákat egy ilyen átfogó családközpontú rendszerre. Modell, hiszen 10 év alatt számos eredményt produkált, illetve érdemi változást hozott a magyar családok életébe. És modellnek gondolom azért is, mert egyre többen érdeklődnek a magyar családtámogatási rendszer egyedülálló elemei iránt szerte a világban.
De miben is áll a magyar modell lényege?
1. Alaptörvényi védelmet biztosítunk a családnak
A magyar Alaptörvény védi a megfogant magzatot, hitet tesz amellett, hogy a családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony, valamint rögzíti a gyermekvállalás támogatásának fontosságát. A magyar Alaptörvény többek között kimondja:
– „a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.”
– „Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.”
A munkát és a családtámogatásokat összekötöttük. Hároméves kortól kötelezővé tettük az óvodát, és azt várjuk el, hogy a szülők munkát vállaljanak. Ez az alacsony munkanélküliség miatt lehetséges is. Célunk, hogy a felelős gyermekvállalást támogassuk.
2. A családalapítás népszerűsítése, a családbarát gondolkodásmód megerősítése
Az elmúlt években a közbeszéd tárgyává tettük a családot, a gyermeket. A 2018-as évet a Családok évévé nyilvánítottuk, amelynek részeként több ezer családi eseményt szerveztünk, illetve számos médiakampányt valósítottunk meg a gyermekvállalás szépségeinek bemutatására.
3. Széles körű támogatási rendszer
Európában a magyar kormány fordítja a legtöbbet a családokra, a GDP közel 5%-t, a költségvetési ráfordítás a 2010-es összeg két és félszeresére nőtt. Célunk, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel segítsünk abban, hogy a vágyott gyermekek megszülessenek. A családtámogatási rendszert úgy alakítjuk, hogy az kiszámítható, tervezhető és biztonságos legyen: soha egyetlen támogatást nem szüntettünk meg, folyamatosan bővítjük az elérhető kedvezmények körét. Jó példa erre, hogy még a COVID okozta veszélyhelyzet alatt is számos kedvezményt vezettünk be a családok számára, hogy biztonságosabb körülmények között vészelhessék át ezt az időszakot. A családalapítást mi közügynek tekintjük, de a legszemélyesebb közügynek. Senkinek nem mondjuk meg, hogy vállaljon-e gyermeket, mikor vállaljon, vagy mennyit. Mi csupán biztosítjuk a feltételeket ahhoz, hogy amennyiben a család gyermeket szeretne, annak ne legyen sem pénzügyi, sem egyéb akadálya.
A magyar modellben minden politikai döntésnél a családok érdekei és igényei elsődleges szempontként merülnek fel.
– Családbarát az adórendszerünk, minél több gyermeket nevelnek, annál kevesebb adót fizetnek a magyar családok. Egy háromgyermekes, átlagos jövedelemmel rendelkező család lényegében nem fizet személyi jövedelemadót. Sőt, 2020. január 1. óta a legalább négy gyermeket nevelő édesanyák élethossziglan mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól.
– Támogatjuk a gyermeket nevelő családokat új lakás, vagy ház vásárlásában;
– új bölcsődék létrehozásával;
– A fiatal házaspároknak 10 millió forint/ 33 ezer dollár kamatmentes, szabad felhasználású kölcsönt biztosítunk, amely 3 gyermek vállalása esetén vissza nem térítendő támogatássá válhat. Amennyiben a családban 5 éven belül legalább 1 gyermek születik, 3 évig nem kell a törlesztő részleteket fizetniük, és a teljes futamidőre jogosulttá válnak a kamatmentes törlesztésre. Ha a második gyermek is megszületik, újabb 3 évre szünetel a törlesztés, és a tartozás 30%-át elengedjük. Ha megérkezik a harmadik gyermek is, akkor pedig a teljes fennmaradó tartozást elengedjük.
– A második gyermeküket váró családok 1 millió forinttal/ 3 300 dollárral, a harmadik vagy többedik gyermeküket váró családok pedig 4 millió forinttal/ 13 200 dollárral csökkenthetik a fennálló jelzálog-hiteleiket.
– Gyermekvállalás esetén mérsékeljük, vagy teljes egészében elengedjük az édesanyák diákhitel-tartozását;
– A kisgyermekes édesanyáknak biztosítjuk a választás szabadságát: 3 évig otthon maradhatnak a gyermekkel, sőt, a 3 év jelentős részében a nagyszülők is élhetnek ezzel a lehetőséggel, de visszatérhetnek a munkaerőpiacra is anélkül, hogy elveszítenék a jogosultságot a családi ellátásokra.
– Egy jövőre életbe lépő intézkedéssel pedig biztosítjuk az édesanyák számára, hogy a gyermek születését követő első hat hónapban több pénzt kapjon, mintha nem vállalt volna gyermeket.
– A 3 vagy többgyermekes családok legalább 7 üléses új személygépkocsi vásárlásához 2,5 millió Ft/ 8 300 dollár összegű vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek
– A 2020-21-es tanévtől már valamennyi általános- és középiskolás tanulónak ingyenesen jár a tankönyv. A bölcsődés, óvodás és iskolás gyermekek 60 százaléka pedig térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben részesül. Az Erzsébet-táborok Magyarország legnagyobb táboroztatási programja, melynek keretében az elmúlt öt évben mintegy félmillió gyermek üdüléséről, táborozásáról gondoskodtunk.
– Fontos elvünk, hogy a legtöbb családtámogatásra az apák is jogosultak lehetnek, azt pedig külön kiemelném, hogy több családtámogatást már a magzat betöltött 12. hete után igényelni lehet.
Eredmények
A 2010 óta tartó családközpontú kormányzás már konkrét eredményeket is hozott:
– Több mint 20%-kal nőtt a gyermekvállalási kedv 2011 óta;
– A házasságkötések száma 40 éves csúcsponton van;
A válások száma hatvan éve nem volt ilyen alacsony;
– 33,5 százalékkal csökkent az abortuszok száma;
– A családbarát kormányzás nélkül 2011 óta, 102.000-rel kevesebb gyermek született volna.
– Magyarország gazdasági növekedése 2013 óta 2 százalékponttal haladja meg az eurózóna és fél százalékponttal a visegrádi régió átlagos növekedési ütemét. 2007 és 2019 között hazánk kumulált reál GDP-növekedése magasabb volt az európai országok többségénél. A mögöttünk hagyott évtizedben Magyarországon – a visegrádi régiós versenytársakhoz hasonlóan – 25 százalékkal nőtt az egy főre jutó gazdasági össztermék.
– A munkaerőpiacon történt az egyik legnagyobb előrelépés 2010 óta, ami minden más eredmény alapját jelentette. A legutóbbi válság előtti években az alacsony foglalkoztatottság korlátozta a gazdasági növekedést, 2007-ben hazánk aktivitási és foglalkoztatási rátája a sereghajtók között szerepelt az uniós mezőnyben. A 2010-ben bekövetkezett munkaerőpiaci fordulat óta a foglalkoztatottak száma 3,7 millió főről 4,5 millió fő fölé emelkedett. A számottevő emelkedéshez a vállalatok élénk munkaerő-kereslete mellett kormányzati intézkedések (egykulcsos személyi jövedelemadó, munkahelyvédelmi akcióterv bevezetése és kiterjesztése, közmunkaprogram) is hozzájárultak. Ezeknek köszönhetően a hazai munkaerőpiac megközelítette a teljes foglalkoztatást, a foglalkoztatási ráta felzárkózott a visegrádi országokéhoz (Csehország, Lengyelország, Szlovákia), és átlépte az uniós átlagot.
– Az elmúlt 10 év egyik legnagyobb pénzügyi eredménye, hogy Magyarország képes volt megszüntetni a külső forrásoktól való függését. A 2008-as pénzügyi válság kitörése különösen kedvezőtlen helyzetben érte Magyarországot – ennek egyik legkirívóbb tünete a magyar gazdaság régiós országok között kiugróan magasnak számító külső eladósodottsága volt. A válság óta ugyanakkor jelentősen csökkent a külső sérülékenység: megszűnt a folyó fizetési mérleg jelentős hiánya, a nettó külső adósság pedig a 2010-es 55 százalék körüli értékről 2019 közepére 10 százalék alá süllyedt.
– 2010 után az jelentette a korábbi gazdaságpolitikával szemben, hogy a növekedést és a felzárkózást úgy sikerült elérni, hogy közben a költségvetés egyensúlyát is sikerült helyreállítani. 3 százalék alá csökkent a költségvetés hiánya, mely 2012 előtt egyszer sem sikerült, és csökkenő pályára állt a GDP arányos államadósság.
– A magyar gazdaságot stabil fundamentumok és erős növekedés mellett érte el a koronavírus-járvány. A járvány negatív következményeit a magyar Kormány és a Magyar Nemzeti Bank gyors és hatékony lépései mérsékelték. A járvány negatív gazdasági hatásai a második negyedévben érvényesülnek a leginkább: éves összevetésben még sosem látott mértékben, 13,6%-kal esett vissza a magyar gazdaság. Magyarország gazdasága az Unió átlagánál némileg ellenállóbbnak bizonyult: ugyanebben az időszakban a tagállamok gazdaságai átlagosan 14,1%-kal csökkentek az Eurostat gyors becslése alapján.
– A járvány a munkaerő-piaci folyamatokat is kedvezőtlenül érintette. 2020. április-június háromhavi átlagában a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 408,2 ezer fő volt, 102,6 ezer fővel alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest.
Zárszavak
Hisszük, hogy az értékalapú, családot és a gazdaságot a központba helyező kormányzás képes arra, hogy hosszú távon megfordítsa a negatív demográfiai tendenciákat. Bízunk benne, hogy egyre több ország követ minket ebben, hiszen ezt diktálja a józan ész. A családbarát gondolkodásért folytatott küzdelmet nemzetközi téren is vívjuk, ebben számítunk a szövetségeseinkre. A hagyományos család folyamatos támadások kereszttüzében van. Az emberi élet értékét sem hangsúlyozzuk eléggé. Ezért is van szükség a közös gondolkodásra, a hasonló konferenciákra.
A Red Política por los Valores is olyan kezdeményezés, amelynek célja, hogy nemzetközi szinten biztosítson közös fellépési lehetőséget politikusok, közszereplők számára a tradicionális értékek, a család szerepének megőrzésére, a család mással nem helyettesíthető közösségi szerepének elismertetése érdekében. Jó szívvel ajánlom a figyelmükbe.
Köszönöm, hogy meghívtak, hogy meghallgattak!
Viszontlátásra!