Novák Katalin: Csak a választóinknak és Istennek tartozunk elszámolással

Az Európai Unió intelmei, a koronavírus, az államok szuverenitása, identitás, illiberális demokrácia… A magyar családügyi miniszter, a Fidesz alelnöke nyilatkozott a Valeurs Actuelles-nek. Kompromisszumok nélküli beszélgetés.

Valeurs actuelles: Március 30-án, hétfőn a magyar parlament elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely felhatalmazta Orbán Viktor miniszterelnököt arra, hogy veszélyhelyzet alatt – határozatlan időre – rendeletben kormányozzon. Az ellenzékből, az Európai Unióból és a nyugati sajtóból álló triumvirátus azonnal egy autoriter irányba való eltolódást emlegetett a koronavírus elleni harc ürügyén. Mit válaszol ezekre a vádakra?

Novák Katalin: A válaszom egyszerű: ez az új jogszabályi rendelkezés szigorú összhangban van a magyar alkotmánnyal, a törvény a klasszikus parlamenti utat követte, és kétharmados többséggel szavaztuk meg. Más szavakkal: a hagyományos demokratikus mintát követi. Nekünk a magyar emberek támogatása és bizalma számít. Az elmúlt tíz év választási eredményei mellettünk szólnak. A mi kultúránkban a tettek alapján szokás ítélkezni. Illetve – tekintve, hogy demokráciában élünk – a választók fogják egy ponton megítélni, hogy a végrehajtó hatalom tényleg megtette-e a szükséges lépéseket. Engedje meg, hogy tisztázzam a „határozatlan idő” fogalmát az új törvény kapcsán: a Parlamentnek minden pillanatban jogában áll visszavonni a kormánynak adott felhatalmazását. A döntés tehát a Parlamenté, nem a kormányé.

Valeurs actuelles: Másrészről az Önök politikai ellenfelei azzal érvelnek, hogy a jogszabályok ilyen mértékű megerősítése valójában Magyarország felkészületlenségét leplezte a koronavírussal szemben. Szerintük a végrehajtó hatalom túl későn ébredt rá az egészségügyi válság méretére. Az Önök országában azonban jelenleg viszonylag alacsony a halálozási ráta. Mire hivatkozik az ellenzék?

Novák Katalin: Az ellenzék haragszik, mert Magyarországon nincs politikai súlya. a választásokon való sikertelenségét radikalizmusba fojtja, csak azért, hogy felhívja magára a figyelmet. Ezen túlmenően, még a jelenlegi súlyos körülmények között is, az a fő céljuk, hogy folyamatosan támadják a kormányt. Most, amikor egy közös cél felé kellene haladnunk – függetlenül a politikai címkéktől – az ellenzék az ellentéteket élezi és elutasít minden együttműködést. Az ellenzék állításával ellentétben a kormány gyorsan cselekedett azzal, hogy bizonyos intézkedéseket nemzetközi összehasonlításban is nagyon korán elfogadott. Természetesen nem minden tökéletes, de folyamatosan a legjobb megoldásokon dolgozunk, azokkal együttműködve, akik készek erre.

Valeurs actuelles: Miután Magyarországot ezen a ponton figyelmeztették, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy “kész cselekedni, ha szükséges “. Ön szerint ez mit jelent? Ez egyszerű szócséplés vagy valódi figyelmeztetés?

Novák Katalin: „Készek vagyunk cselekedni, ha szükséges”. Mint bárki, ilyet magam is szívesen mondok. Ez egy közhely, nagy jelentősége nincsen, kommunikációs fogás, A média állandó nyomást gyakorol, sokan érzik úgy, hogy arra reagálniuk kell. De ez elsősorban tartás kérdése. Én azt javasolnám, hogy a Bizottság ne a Magyarország, hanem a koronavírus elleni harcra koncentráljon. Ursula von der Leyen április 2-án már bocsánatot is kért Olaszországtól az Európai Unió szolidaritásának hiánya miatt …

Valeurs actuelles: Ursula von der Leyen állítása szerint párbeszédet folytat Magyarországgal. Ez hogy van? Nyilvánvaló, hogy az Önök és az Európai Unió víziója összeegyeztethetetlen egymással. Akkor miért tartoznak az uniós intézményekhez?

Novák Katalin: A víziónk nem összeegyeztethetetlen, csak sok vonatkozásban különböző. Az uniós intézményekkel való párbeszédünk folyamatos. Ellentétben azzal, amit becsmérlőink állítanak, nem vagyunk az Európai Unió ellenségei. A mi ellenségünk nem az Európai Unió, nem az EPP, még csak nem is a magyar ellenzék, hanem a koronavírus. Így mi most a járvány elleni harcra és a magyar emberek megvédésére koncentráljuk minden erőnket. Ebben a nehéz időszakban a tapasztalatok megosztására kellene helyezni a hangsúlyt. A koronavírus egész Európa számára közös kihívás. Következésképpen az Európai Unióban a külön érdekekkel szemben a közös érdekeket kell előnyben részesíteni. Másrészt úgy gondoljuk, hogy ez az egység csak erős nemzetállamokkal érhető el. Minden népnek megvannak a sajátosságai, különlegessége, amelyeket nem lehet egy olvasztótégelybe önteni. Elnézést a triviális példáért, de a magyar nem francia, csakúgy, ahogy a svéd nem spanyol. Ugyanakkor ebből a különbözőségből kiindulva – feltéve, hogy tiszteletben tartják – kellene a közösség és a kölcsönös bizalom felé haladnunk. Pontosan azért védjük ezt az elképzelést, mert szeretjük Európát. A jelenlegi Európai Unió eltávolodott az alapító atyák Európájától, feladta a látásmódjukat. Amikor nehézségbe ütközünk, az Unió képviselői fáradhatatlanul ismételgetik: “több Európára van szükségünk”. Mi azt mondjuk, hogy jobb Európára van szükségünk, mely tiszteletben tartja a szuverenitást és a szubszidiaritás elvét.

Valeurs actuelles: Az Európai Parlamentben az Ön pártja a Fidesz az Európai Néppárt (EPP) frakciójába tartozik, amelynek tagjai többek között a francia Republikánusok és a lengyel PO. Itt ismét megkérdőjelezik az Önök jelenlétét. Emlékezzünk arra, hogy a Fideszt 2019. márciusa óta határozatlan időre felfüggesztették és tizenhárom tagpárt végleges kizárását kérte április 2-án … Ha csatlakoznának az Identitás és Demokrácia képviselőcsoporthoz, amely nemzeti-szuverén hangnemben tömöríti a pártokat, annak nem lenne több értelme?

Novák Katalin: Az EPP-n belül több barátunk van, mint ellenségünk. Azok, akik a kizárásunkat szorgalmazzák, mindenekelőtt az EPP, és nem a Fidesz ellenségei. Tény, hogy több olyan tagpárt is van, melynek nézeteivel nem tudunk azonosulni, de ez nem jelent megoldhatatlan nehézséget. A lényeg az, hogy az alapvető, az EPP megalapításakor meghatározott közös értékrendben osztozzunk. A francia Republikánusokkal szorosan együttműködünk. Christian Jacobhoz, Nadine Morano-hoz, Laurent Wauquiez–hez és François-Xavier Bellamy-hoz baráti kapcsolat fűz bennünket. Amint azt pártunk neve, a Fidesz jelzi, a hűség alapvető érték számunkra. Mi nem hagyjuk el a hozzánk közel állókat útközben. Mindaddig, amíg az EPP tartja magát az alapértékeihez, ott leszünk. Ha ez már nem így van, akkor kilépünk.
A közösség iránti elkötelezettségünk nem zárja ki azt, hogy kritikát fogalmazzunk meg vele szemben akkor, amikor annak szükségét érezzük. Úgy gondoljuk, hogy az EPP hibát követ el azzal, hogy inkább balra, mint jobbra nyit. Ez hiba. Úgy gondolom, hogy a jövőben azokkal a jobboldali pártokkal kell együttműködni, amelyeket most az EPP elkerül.

Valeurs actuelles: Abban az időben, amikor az Európai Unió alapjai megbomlanak, az Orbán Viktor által támogatott „illiberális demokrácia” koncepciója visszhangra talál az európai emberek körében. Gondolja, hogy ez a politikai megközelítés a válság után jobban elterjedhet?

Novák Katalin: Mi itthon viccesen azt szoktuk mondani, hogy ha valakit ennyire támadnak, az bizonyára azért van, mert túl sikeres. Van valami fura ezekben az eszeveszett támadásokban. Miért foglalkoznak folyamatosan ezzel a 10 millió lakosú országgal? Emlékeztetőül: amikor Orbán Viktor 2010-ben hivatalba lépett, a munkanélküliségi ráta 11% volt. Megdupláztuk a családtámogatásokat, és a gyermekvállalási kedvet kifejező mutató 1,2-ről 1,5-re nőtt. Ezeket a politikai eredményeket próbálják elfedni. Még egyszer hangsúlyozom: a mi egyetlen célunk a magyar emberek érdekeinek képviselete. Ők döntik el, hogy tetteink megfelelnek-e az elvárásaiknak. Csak nekik és Istennek tartozunk elszámolással.