Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának 1. ülésnapja február 19-én

Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának 1. ülésnapja február 19-én

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Demeter Márta, az LMP képviselője, interpellációt nyújtott be az emberi erőforrások miniszteréhez: „Miért nem ér ugyanannyit a kormánynak minden család és minden gyermek?” címmel. Képviselő asszonyt illeti a szó.

DEMETER MÁRTA (LMP): Köszönöm szépen. Államtitkár Asszony! Az országot járva mi mindenhol azt halljuk, hogy az emberek elégedetlenek a kormány családpolitikájával. Egy vagy két gyermeket nevelő családok, gyermeküket egyedül nevelő szülők érzik úgy, hogy ők nem számítanak, nem érnek annyit a kormánynak, mint azok a családok, amelyekben három vagy több gyermek nevelkedik. Nem értik az emberek azt, hogy miért vannak a kormány számára első- és másodrendű családok, miért nem kezeli a kormány egyenlően őket, függetlenül attól, hogy hány gyermeket nevelnek és hány szülő gondoskodik a gyermekek neveléséről.

Joggal érzik azt igazságtalannak, hogy szinte minden támogatás csak a nagycsaládosokra és csak a jó anyagi helyzetben lévő családokra fókuszál, miközben nagyon sokan úgy érzik, hogy egy vagy két gyermeket nélkülözésben kell fölneveljenek.

Igenis, mi is úgy látjuk, hogy elképesztően igazságtalan ez a családtámogatási rendszer; nemcsak igazságtalan, de nem is váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A kormány nem titkolt célja volt, hogy a sokadik gyermekhez kötött támogatásokkal ösztönözze az akár erőn felüli gyermekvállalást. Csakhogy ez az erőlködés nem jött be a kormánynak. Ha megnézzük a 2011-es népszámlálás, a 2016-os mikrocenzus adatait, azt látjuk, hogy csökkent a legalább három gyermeket nevelő családok száma, arányukat nem sikerült növelni.

A születésszámok stagnálnak, sőt tavaly kevesebb gyermek született itthon, miközben külföldön egyharmaddal több gyermek jön a világra, mára minden hatodik gyermek külföldön születik. Ezért persze nemcsak az elhibázott családpolitika tehető felelőssé, hanem a kormány hét éven keresztül folytatott családellenes gazdaságpolitikája is, ami az alacsony bérekkel üldözte el a fiatalok százezreit.

Ma már 20-25 százalékkal vagyunk lemaradva bérekben a visegrádi országoktól, és minden 10. dolgozó számít hivatalosan is szegénynek. A Fidesz előszeretettel hivatkozik a népakaratra, márpedig az emberek többsége nem ért egyet a családok megkülönböztetésével, és egyenlő elbánást, igazságos támogatási rendszert akar. Nem olyat, ami keveseknek ad sokat, hanem olyat, ami sokaknak eleget. Ezt képviseli az LMP. Ezért mondjuk azt, hogy minden család, minden egyes gyermek számít. Az LMP szerint ezért van szükség a minden családot elérő családi pótlék 30 százalékos megemelésére, az egyszülős családok esetén pedig a családi pótlék 45 százalékos megemelésére, a családi adókedvezmény kiegyenlítésére, elsőként az első gyermek után járó kedvezmény megduplázására, és a támogatások meghosszabbítására, egészen a felsőfokú tanulmányok befejezéséig. Ezért szükséges az egyszülős családok kiemelt támogatása, elszegényedésük megfékezése.

Az tehát a kérdésem, hogy miért nem ér ugyanannyit a kormánynak minden család és minden gyermek. Szeretném kérni propagandamentes válaszát, és szeretném hangsúlyozni, mielőtt ezzel érvelne, hogy nem, a kormány nem segített az egyszülős családoknak, és az LMP pedig nem szüntetné meg a családi adókedvezményt, pusztán jóval igazságosabbá tennénk azt. És a CSOK-ot sem szüntetné meg az LMP. Köszönöm szépen, várom válaszát.

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Az interpellációra Veresné Novák Katalin államtitkár asszony válaszol. Öné a szó, államtitkár asszony.

VERESNÉ NOVÁK KATALIN, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Ház! Azt javaslom, hogy a demagógia világából térjünk át a valóság, a tények világába. Szögezzük le, hogy a magyar kormány számára a gyermekek a legfontosabbak, és a lehető legtöbb eszközzel támogatjuk a felelős gyermekvállalást és a felelős gyermeknevelést.

Nem egészen értem képviselő asszonyt, hogy képviselő asszony pontosan miről beszél. Vegyünk csak néhány példát! Akkor, amikor az ön korábbi pártja volt éppen kormányon, a családtámogatások mértéke az 1000 milliárd forintot sem érte el. Tudja-e, képviselő asszony, hogy most mennyit fordítunk családtámogatásokra? Ez már 2000 milliárd forint, tehát kétszeresére emeltük 8 év alatt a családtámogatásokra fordított összeget.

Vegyünk egy másik példát! Amikor az ön korábbi pártja volt kormányon, akkor bizony nem volt otthonteremtési program, még a szocpolt is megszüntették teljes egészében. Elvették a gyes harmadik évét az édesanyáktól. Mi ehhez képest bevezettünk egy olyan otthonteremtési programot, amilyenre még nem volt példa eddig Magyarországon, és eddig 66 ezer család otthonteremtését tudta támogatni, attól függetlenül, hogy egy-két-három gyermeket nevelnek, egyszülős vagy kétszülős családokról van szó ‑ mindannyiukra vonatkozik az otthonteremtési program.

Vegyünk még egy példát! Amikor az ön korábbi pártja volt kormányzati pozícióban, akkor nem volt egy- vagy kétgyermekes családoknak szóló családi adókedvezmény. Tudja, képviselő asszony, hogy mennyi volt a családi adókedvezménynek nevezett nevetséges összeg? Háromgyermekes családok esetén 4 ezer forint volt havonta. Tudja, képviselő asszony, hogy ma mennyit kap egy nagycsalád családi adókedvezményként? Havonta 100 ezer forintos összeget nettóban. Ehhez képest az egygyermekesek számára és a kétgyermekesek számára is bevezettük a családi adókedvezményt, sőt éppen az idei évben növeltük ismételten a kétgyermekesek családi adókedvezményét, hogy négy év alatt föl tudjuk emelni duplájára a korábbi összeget.

Amikor az ön korábbi pártja volt kormányon, akkor egyáltalán nem volt arra lehetőségük az édesanyáknak, hogy dolgozzanak és gyermeket neveljenek egyszerre, hiszen büntette ezt az akkori rendszer, büntették anyagi értelemben is az édesanyákat, ahogy azt is, ha egy családba három éven belül születtek a gyermekek gyors egymásutánban. Ezt változtatta meg 2014-ben a gyed extra, azóta adjuk meg a lehetőséget arra, hogy egyszerre dolgozzanak és álljanak helyt a családban is az édesanyák, illetve hogy gyors egymásutánban is úgy vállaljanak gyermeket a családok, hogy akkor is minden családtámogatást megkapnak.

Tehát kérdem én, hogy kinek a családpolitikája kirekesztő, kinek a családpolitikája különböztet meg családokat és családokat egymástól. Ami az eredményeket illeti, azt hiszem, ott meg kellene tanulni értelmezni is az adatokat, nem csak elolvasni. Ha tudnák értelmezni az adatokat, akkor tudnák, hogy nem a születésszámot kellene nézni egy 36 éve fogyó népesség esetén, hanem a gyermekvállalási kedvet. Márpedig ez az adat, a gyermekvállalási kedv pusztán 5 év alatt 20 százalékot emelkedett. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly eredmény.

Ha pedig a külföldön anyakönyvezett gyermekeket, illetve állampolgárokat nézzük, akkor felhívnám arra a figyelmét, hogy önök beleszámolják az újonnan anyakönyvezett, most újonnan állampolgárságot kapott felnőtt magyar állampolgárokat is. Azt hiszem, ez azért jelentősen megváltoztatja a következtetéseket, amiket önök tévesen levonnak.

Ami pedig a jövőt illeti és az ön pártját, amelyben jelenleg helyet foglal, önök nem osztogatni, hanem fosztogatni akarnak. Önök nem többet kívánnak adni, hanem kevesebbet szeretnének adni. Megmondom őszintén, nem tudom megérteni, hogy miért kell elvenni az otthonteremtés lehetőségét családoktól, miért kell megfosztani azokat a családokat az otthonteremtés lehetőségétől, amelyek nem szociális bérlakásokra vágynak, hanem saját tulajdonú otthonban szeretnének élni, hovatovább nem használt ingatlanba vágynak, hanem saját maguk szeretnék akár saját erőből megépíteni az otthonukat. Én arra a 66 ezer családra gondolnék, amelyeknek eddig tudtunk az otthonteremtési programmal segíteni, és azokra, akiknek még ezután is fogunk. Mi erre vállalkozunk 2018 után is. Köszönöm, hogy meghallgattak.